مهام

میکسر پاتیل مذاب

میکسر پاتیل مذاب

عملکرد و مشخصات

  • قابل استفاده در پاتیل های مذاب عمودی
  • مجهز به دریچه تغذیه آلیاژ سازی
  • مجهز به دریچه بازدید
  • دارای دریچه تغذیه شمش سرب
  • کاتالوگ دستگاه
Scroll to top