مهام

دستگاه پانچ لوله های هوادهی کوره خاکپزی

  • دستگاه پانچ لوله های هوادهی کوره خاکپزیعملکرد و مشخصات
  • باز کردن لوله های هوادهی کوره خاکپزی مس
  • کنترل موقعیت لوله ها بصورت دستی توسط اپراتور
  • دارای ریل جابجایی عرضی برای پوشش تمامی لوله ها
  • رنگ بدنه کوره ای مقاوم به حرارت
  • دارای موتور جابجایی عرضی
  • سیستم عملکرد پنوماتیک
  • تکنولوژی کانادا
  • دارای اتاقک مخصوص اپراتور
  • کاتالوگ دستگاه
Scroll to top