مهام

دستگاه تمام اتوماتیک کنترل سطح اسید خانه های باتری

کنترل سطح اسید خانه های باتری

 • عملکرد و مشخصات
 • کنترل اتوماتیک سطح اسید داخل خانه هاى باترى
 • ظرفیت : ۴ باترى در دقیقه
 • سیستم کنترل الکترونیک اسید
 • بدنه و قطعات استیل مقاوم به اسید۳۱۶L Stainless Steel
 • قابلیت عملکرد بصورت دستى واتوماتیک
 • سیستم کنترلر PLC
 • قابلیت هماهنگى با خط تولید اتوماتیک
 • کانوایر حمل باترى (انتخابى)
 • تکنولوژى ایتالیا
 • کاتالوگ محصول
Scroll to top