مهام

دستگاه تمام اتوماتیک تخلیه اسید باترى

دستگاه-تخلیه-اسید-باتری

عملکرد و مشخصات
– تخلیه اتوماتیک اسید داخل باترى بدون تخریب
– ظرفیت : ۴ باترى در دقیقه
– سیستم تخلیه ثقلى اسید
– بدنه و قطعات استیل مقاوم به اسید
۳۱۶L Stainless Steel
– قابلیت عملکرد بصورت دستى و اتوماتیک
PLC – سیستم کنترلر
– قابلیت هماهنگى با خط تولید اتوماتیک
– تکنولوژى آلمان

کاتالوگ محصول

Scroll to top