مهام

دستگاه اسید پر کن کنترل جریان

اسید پرکن کنترل جریان

عملکرد و مشخصات
– تزریق اتوماتیک اسید داخل خانه هاى باترى
– ظرفیت : ۶ باترى در دقیقه
– سیستم پمپاژ اسید به داخل خانه هاى باترى
– بدنه و قطعات استیل مقاوم به اسید
۳۱۶L Stainless Steel
– قابلیت عملکرد بصورت دستى و اتوماتیک
سیستم کنترلر- PLC
– قابلیت هماهنگى با خط تولید اتوماتیک
– کانوایر ضد اسید
– تکنولوژى ایتالیا

کاتالوگ محصول

Scroll to top